czy posiadam dochód?

w zeszlym roku wygrałam dwa rowery i musiałam zapłacic od nich podatek.
czy mam jakiś dochód?
jesli tak ,to jak go zaliczyć przy wypełnianiu pit-37 wraz z małżonkiem?
pytanie zadane 3 marca 2016 w Inne przez użytkownika mama:-) Beata (26,836)

5 odpowiedzi

+3 głosów
Wszystko zależy jakiej wartości były te rowery.
odpowiedź 6 marca 2016 przez użytkownika Zielonomi (114,810)
+3 głosów
Ty nie wykazujesz w PIT tego dochodu, to płatnik (czyli organizator konkursu, który wydał nagrodę) musi zapłacić podatek (który pobrał od Ciebie lub sam dołożył 11,11% wartości nagrody) i złożyć w US PIT-8AR.
odpowiedź 11 marca 2016 przez użytkownika Katarzyna R. (956)
+2 głosów
Nic nie musisz pisać.
odpowiedź 11 marca 2016 przez użytkownika pink086 (69,232)
0 głosów
Podatek od wygranych pobiera się ryczałtem, według stawki 10%. Oznacza to, że otrzymujący nagrodę nie musi:
- Płacić samodzielnie podatku od wygranej,
- Składać deklaracji rocznej w roku, w którym otrzymał nagrodę.
Płatnik natomiast:
- Pobiera podatek od nagrody lub obniża wartość nagrody pieniężnej o zryczałtowany podatek – przed przekazaniem nagrody podatnikowi,
- Przekazuje podatek na konto organu skarbowego – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,
- Wystawia deklarację PIT-8AR – i przekazuje ją do organu podatkowego w terminie do końca roku następującego po roku, w którym  przekazano nagrodę,
PIT-8AR dotyczy kwot (nagród rzeczowych) wypłaconych, a nie należnych, lecz nieprzekazanych zwycięzcom.
Jeżeli nagroda wynika z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej nagród nie rozlicza się ryczałtowo, lecz uwzględnia w ramach danego źródła przychodów u podatnika otrzymującego wygraną. W tych przypadkach płatnik nie pobiera ryczałtowego podatku oraz nie sporządza PIT-8C. Za prawidłowe rozliczenie podatku odpowiedzialny jest  podatnik (prowadzący działalność). Podobnie 10% podatek nie wystąpi przy zaliczeniu wygranej do źródła przychodów, jakim jest  działalność wykonywana osobiście, działalność sportowa, twórcza.
odpowiedź 18 kwietnia 2016 przez użytkownika Alexanndra (184,690)
0 głosów
Z reguły organizator płaci podatek od nagrody, jeśli jest znacznej wartości. Przeczytaj regulaminy konkursów.
odpowiedź 19 maja 2016 przez użytkownika bst (46,816)
Witaj!
Pierwsze kroki stawia Twoje maleństwo ale i Ty jako rodzic? Nie jesteś sam! Tutaj możesz zadawać pytania rodzicom i ekspertom oraz dzielić się wiedzą z innymi. Co więcej - za aktywność otrzymasz fantastyczne nagrody, upominki dla Ciebie i Twojego dziecka!

13,148 pytań

119,781 odpowiedzi

...